Aarhus Universitets segl

Bekæmpelse af bladsvampe i spinat, del V

Projektleder: Peter Hartvig
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2021

Projektets formål og mål

Projektets formål er via afprøvning i et antal markforsøg, med og uden kunstig smitte af bl.a. Stemphylium og Claudosporium, at udvikle nye strategier til effektiv forebyggelse og bekæmpelse af bladsvampe i spinat på basis af nye fungicidaktivstoffer og produkter. Strategierne sammensættes for at opnå størst mulig effekt overfor de aktuelle svampesygdomme, men samtidig med hensyntagen til at reducere risikoen for udvikling af resistens hos svampene. På sigt skulle strategierne gerne medføre at dyrkningssikkerheden for spinat kan opretholdes eller styrkes med hensyn til svampebekæmpelse samtidig med at den i dag kendte effekt af Signum WG opret­ holdes.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater vil blive offentliggjort og formidlet via forskellige møder med branchen. For hvert forsøg udarbejdes en forsøgsrapport, der lægges på instituttets hjemmeside. Derudover vil projektets resultater på opfordring blive præsenteret ved møder for avlere eller andre relevante fora.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.