Aarhus Universitets segl

Identifikation af effektive svampemidler i spinat, kunstig smittet med Stemphylium og Cladosporium

Projektleder: Peter Hartvig
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2022

Projektets formål og mål

Projektets formål er via afprøvning i hovedsagelig markforsøg, men også væksthusforsøg, med kunstig smitte af bl.a. Stemphylium og Claudosporium, at udvikle nye strategier til effektiv forebyggelse og bekæmpelse af bladsvampe i spinat på basis af nye fungicidaktivstoffer og produkter. Strategierne sammensættes for at opnå størst mulig effekt overfor de aktuelle svampesygdomme, men samtidig med hensyntagen til at reducere risikoen for udvikling af resistens hos svampene. På sigt skulle strategierne gerne medføre at dyrkningssikkerheden for spinat kan opretholdes eller styrkes med hensyn til svampebekæmpelse samtidig med at den i dag kendte effekt af aktivstofferne pyraclostrobin og boscalid (Signum WG) opretholdes.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

  • Forsøgene fremvises for branchen og andre interesserede ved forsøgsbesigtigelse i juni.
  • Resultater præsenteres for samme interessenter ved møde i februar i Flakkebjerg.
  • I december udarbejdes en samlet rapport for alle forsøg.
  • Efter aftale kan resultater præsenteres på konferencer eller som artikel i fagblad.
  • Resultaterne kan blive en del af en større international udgivelse

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.