Aarhus Universitets segl

Forårsetablering af engrapgræs

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2021

Projektets formål og mål

Projektets formål er at undersøge tre dækafgrøders egnethed ved forårsudlæg af engrapgræs til frø. Dækafgrøderne etableres ved henholdsvis 12 og 24 cm rækkeafstand. Det undersøges om dækafgrødens skygge-evne påvirker udlæggets etablering.

I markforsøg ved AU Flakkebjerg undersøges udlæg af engrapgræs i de forårssåede afgrøder ærter, vårbyg og vårhvede ved to rækkeafstande. Etableringsgrad og frøudbytte af engrapgræs bestemmes.

At identificere nye udlægsmetoder for engrapgræs, som kan erstatte den traditionelle metode vårbyg/hvidkløver/engrapgræs og dermed udpege udlægsmetoder, som ikke er afhængige af adgangen til Reglone.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2021 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2022.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Resultater

Resultater for Forårsetablering af engrapgræs, 2021