Aarhus Universitets segl

Kemiske alternativer til Reglone

Projektleder: Solvejg Kopp Mathiassen
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2021

Projektets formål og mål

Formålet med projektet er at teste alternativer til diquat (Reglone o.l.) til bekæmpelse af enårig og almindelig rapgræs i engrapgræs. Det overordnede mål er at sikre, at danske frøfirmaer fortsat kan levere en høj kvalitet (renhed) af frø af engrapgræs.

Effekt og skånsomhed af kemiske alternativer til Reglone afprøves i markforsøg. I forsøgene indgår to alternative herbicider (Gozai (pyraflufen) og Beloukha (pelargonsyre)). Reglone medtages som en reference i forsøgene. I en mindre del af parcellerne sås enårig rapgræs, så forsøgene vil belyse såvel effekt som skånsomhed af behandlingerne. Forsøgene udføres i to typer af engrapgræs – en marktype og en plænetype. Herbiciderne udsprøjtes om vinteren, når afgrøden er ude af vækst. Der foretages visuelle bedømmelser af effekt over for enårig rapgræs og engrapgræs flere gange i løbet af foråret, og afslutningsvis måles udbytte.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

  • Resultater af markforsøg vises ved vintermøde for konsulenter 2024.
  • Fremvisning af markforsøg ved sommermøde 2022 eller 2023.
  • Projektets samlede resultater præsenteres i en artikel i Frøavleren eller andet relevant fagblad.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.