Aarhus Universitets segl

Ukrudtsbekæmpelse i spinat uden Betanal, del III

Projektleder: Peter Hartvig
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2021

Projektets formål og mål

Projektets formål er at udvikle og afprøve strategier til kemisk ukrudtsbekæmpelse i spinat til frø i et scenarie, hvor phenmedipham (Betanal) ikke længere er til rådighed. Målet er også i fremtiden at kunne anvise rationelle og effektive ukrudtsbekæmpelsesstrategier, uanset om phenmedipham er til rådighed eller ej. Projektets hoved­aktivitet er udførsel af 3-4 strategi markforsøg i spinat samt ved behov 1-2 øvrige specialforsøg. Tidligere forsøg har vist, at det er meget vanskeligt at erstatte phenmedipham med andre produkter, og derfor er et af projektets væsentligste effekter en forøget viden om optimering af strategier med særlig fokus på skånsomheden overfor spinat. På længere sigt skulle projektet gerne udmønte sig i nye herbicidgodkendelser til mindre anvendelse i spinat, så Danmark også i fremtiden er i stand til at fastholde sin stærke position på verdensmarkedet for spinat­frø.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater vil blive offentliggjort og formidlet via forskellige møder med branchen. For hvert forsøg udarbejdes en forsøgsrapport, der lægges på instituttets hjemmeside. Derudover vil projektets resultater på opfordring blive præsenteret ved møder for avlere eller andre relevante fora.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Resultater

Ukrudtsbekæmpelse i havefrø - Herbicidafprøvning ved AU Flakkebjerg 2021

Resultater for Ukrudtsbekæmpelse i spinat uden Betanal, del III, 2021