Aarhus Universitets segl

Forårsetablering af engrapgræs

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Med udsigten til at miste Reglone vil den traditionelle udlægsmetode vårbyg/hvidkløver/engrapgræs blive stærkt udfordret og formentlig slet ikke kunne videreføres grundet ukrudtsproblemer. I dette dyrkningssystem har engrapgræs en etableringstid på to dyrkningssæsoner, inden der produceres frø. De kendte alternativer er efterårsudlæg i vinterhvede eller forårsudlæg i ærter eller vårbyg. Arealet med ærter i Danmark er begrænset, og dyrkningen er udfordret med få muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse. De aktuelt mest relevante forårssåede dækafgrøder er vårbyg, vårhvede og ærter, men vi har ingen forsøg som sammenligner disses egnethed for udlæg af engrapgræs.

I markforsøg ved AU-Flakkebjerg undersøges udlæg af engrapgræs i de forårssåede afgrøder vårbyg, vårhvede og ærter udlagt på 24 cm rækkeafstand og ved to plantetætheder. Etableringsgrad og frøudbytte af engrapgræs bestemmes.

Formålet er, at identificere nye udlægsmetoder for engrapgræs, som kan erstatte den traditionelle metode vår-byg/hvidkløver/engrapgræs og dermed udpege udlægsmetoder, som ikke er afhængige af adgangen til Reglone

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Forsøgene præsenteres og diskuteres ved markvandringer, og resultaterne præsenteres ved møder med re-præsentanter fra frøbranchen og ved avlermøder og konferencer, i nationale frøavlstidskrifter samt på hjemmesiden www.Froeforskning.dk