Aarhus Universitets segl

Frøudbytte og insektresistens i hvidkløver

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Efter en periode med stigende frøudbytter i hvidkløver er gennemsnitsudbytterne i Danmark stagneret. En væ-sentlig trussel med hvidkløverfrøavlen i Danmark er skadedyr, hvor især kløverhovedgnaveren (Hypera meles) er stærkt tabsvoldende, og hvor det indtil videre ikke er lykkedes at finde effektive bekæmpelsesmetoder.

Projektets formål er identificere selektionskriterier for højere frøudbyttepotentiale og insektresistens i hvidkløver.

Projektet er opdelt i tre arbejdspakker som vedrører
1. Undersøgelse af udbyttedannende komponenter og vari-ation af frøudbyttepotentiale inden for sorter/populationer af hvidkløver.
2. Screening af hvidkløvers tole-rance/resistens mod skadedyr og variationen af denne inden for sorter/populationer.
3. Undersøgelse af insekt tolerance/resistens i hybrider mellem hvidkløver og andre kløverarter.

Projektet gennemføres i AU-Flakkebjerg, hvor vi har faciliteter (tunnel og dyrkningskabiner) og ekspertise til at håndtere kløverfrøavl inkl. insektbestøvning og i at håndtere kløverhovedgnaveren.

Projektet gennemføres i samarbejde med planteforædlere tilknyttet danske frøproduktionsvirksomheder.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Forsøgene præsenteres og diskuteres ved markvandringer, og resultaterne præsenteres ved møder med repræsentanter fra frøbranchen og ved avlermøder og konferencer, i nationale frøavlstidskrifter samt på hjemmesiden www.Froeforskning.dk