Aarhus Universitets segl

Skadedyr i korsblomstrede frøafgrøder

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Avlen af korsblomstrede frøafgrøder er udfordret af et meget højt skadedyrstryk. Skadedyrene bliver opformeret i vinterraps og fortsætter deres udvikling i den vårsåede frøafgrøder, hvor specielt glimmerbøsser og blygrå rapssnudebiller forvolder skader. Hos glimmerbøsser er der fundet pyrethroid resistens. Der er behov for bedre værktøjer til at bestemme tidspunkt for begyndende skadedyrsangreb og undersøgelse af om de anvendte bekæmpelsesmidler er virksomme.

Moniteringen af indflyvningen vil ske med anvendelsen af Scout sensoren fra FaunaPhotonics. Registreringerne suppleres med fangster i gule fangbakker/ limplader. I et igangværende GUDP-projekt er der til sensoreren opbygget genkendelsesbiblioteker for skadedyr i raps. For bekæmpelsesmidler vil nuværende og mulige kandidater udvælges og aktivstofferne afprøves i laboratorie-bioassays på skadedyr indsamlet i de moniterede frømarker.

Effekter
At give avlerne af korsblomstrede frøafgrøder nye muligheder for monitering og undersøger om tilladte midler er effektive overfor de værste skadedyr.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater fra forsøgene publiceres i nationale frøavlstidskrifter og på www.Froeforskning.dk. Endvidere vil resultaterne blive formidlet ved vintermøder for konsulenter.

Præsentation fra Temadag Havefrø, 6. februar 2024