Aarhus Universitets segl

Skadedyrsbekæmpelse i hvidkløver

Projektleder:Henrik Bak Topbjerg
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Projektet beskæftiger sig med tre dele af problemstillingen omkring kontrol af kløverhovedgnaveren (Hypera meles): 1. Teste andre bekæmpelsesmidler end de i dag anvendte og finde potentielle kandidater. 2. Følge branchens aktiviteter med udsætning af snyltehvepse mod kløverhovedgnaveren og afgøre om arbejdet har ef-fekt. 3. Monitere den geografiske udbredelse af kløverhovedgnaveren med henblik på at afgøre om afstand mellem marker kan anvendes som foranstaltning mod skadegøreren.

Aktiviteter
Teste andre bekæmpelsesmidler end de tilladte er nødvendigt, da der hos skadedyret er set vigende følsomhed over for det mest anvendte middel. Testene startes år et i laboratoriet, videreføres år to og kandidater testes i plotforsøg år to og tre. Det testes en bred vifte af potentielle kemiske og alternative midler såsom midler med bakterielle oprindelse, insektpatogenesvampe, nematode baseret produkter og midler med fysiologisk virkemekanismer.

Foretage monitering af en naturlig forekommende snyltehveps. Det er vist at udsætning af snyltehvepsen øger parasiteringen. Hvis udsætningerne skal have en bred effekt, skal der vedvarende udsættes snyltehvepse. Branchen har påbegyndt et arbejde med årlige udsætninger. Der vil blive indsamlet råvareprøver fra forrige års høst og antallet af snyltehvepsekokoner opgøres.

Monitere den geografiske udbredelse af skadedyret. Det er vist at afstand mellem marker har en effekt på hvidkløversnudebillens (Protapion fulvipes) evne til at nå frem til den nye frømark. Ved besøg i så mange marker som muligt (ca.100) at undersøge den geografiske udbredelse af kløverhovedgnaveren og om muligt afgøre om placeringen af frømarken kan mindske skadedyrsangrebet.

Effekt
At understøtte hvidkløverfrøproduktionen ved: Foreslå andre bekæmpelsesmidler end de anvendte. Følge udviklingen i snyltehvepsepopulationerne når der udsættes snyltehvepse på storskala. Skabe klarhed om den geografiske udbredelse af skadedyret.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Som en del af projektet fremlægges resultaterne på vintermøder og sommer markvandringer for frøavlskonsulenter. Artikler i nationale frøavlstidsskrifter vil blive forsøgt udgivet og hvis relevant, publiceres videnskabelige artikler. Slutrapport offentliggøres på www.Froeforskning.dk

Præsentation fra DSV Avlermøde 31. januar 2024

Præsentattion fra Temadag Markfrø den 8. februar 2024