Aarhus Universitets segl

Temadag: Blomsterstriber 2023

AU-Flakkebjerg har afholdt temadag om blomsterstriber den 1. februar, 2023. Fokus var Tilvejebringelse af udsæd til frøblandinger” til landbrugsmæssige formål og i alt 36 personer deltog. Præsentationer fra indlægsholdere kan findes nedenfor.

Program

10.00 – 10.10 Velkomst og præsentation af dagens program
v. Birte Boelt, AU
10.10 – 10.30   Projektet ”Afgrødetilpassede blomsterstriber for IPM og bestøvere”
v. Vibeke Langer, KU; Yoko L. Dupont og Birte Boelt, AU
10.30 – 10.55  Rammebetingelser og regulering af udsæd til anvendelse i frøblandinger
v. Merete Buus, Landbrugsstyrelsen
10.55 – 11.15 Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?
v. Peter Wind, AU
11.15 – 11.30  Pause
11.30 – 11.50  Planteartsliste for blomster- og bestøverbrak
v. Marianne Bruus, AU
11.50 – 12.15    Frøblandinger til landbruget, certificeret udsæd
v. Betty Schmidt; DSV Frø

Blomsterfrø af kommercielle arter – standardfrø
v. Jens-Olav Høst Hansen, Vikima Seed

Spørgsmål, dialog
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 – 13.45  Initiativet ”Regionale frøblandinger” i Norge
v. NIBIO

Den landskabsmæssige betydning
v. Ellen Johanne Svalheim

Tilvejebringelse af udsæd
v. Trygve S. Aamlid
13.45 – 14.15 Muligheder og udfordringer med tilvejebringelse af udsæd til frøblandinger, dialog
14.30  Temadagen slutter

Klik her for at se invitation og program udsendt pr. mail.