Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø 2016


Temadag: Markfrø 2016 blev afholdt den 4. februar 2016 på AU Flakkebjerg fra kl. 9.30-15.30.

På temadagen blev de foreløbige resultater af frøavlsforsøg markfrø 2015 præsenteret for frøavlskonsulenter og konsulenter i de landøkonomiske foreninger. I alt deltog 62 personer i temadagen.

Program

09.30 – 10.00 Kaffe og velkomst
10.00 – 10.15 Vækst- og forsøgsåret 2014/15
v. Birte Boelt
10.15 – 10.45 Hvor skal vi prioritere ”det nye kvælstof” til frøgræs?
v. René Gislum
10.45 – 11.15 Vækstregulering i frøgræs
v. Birte Boelt
11.30 – 11.50 Samspil mellem de udbyttedannende komponenter i almindelig rajgræs
(indlægget er på engelsk)
v. Simon Abel
11.50 – 12.10 Hvidkløver – skadedyr og deres naturlige fjender
v. Nanna Karkov Ytting & Henrik Bak Topbjerg
12.10 – 12.30 Etablering af frøgræs i renbestand
v. Birte Boelt
13.15 – 14.00 Agerrævehale – biologi og bekæmpelse
v. Peter Kryger Jensen & Solvejg Kopp Mathiassen
14.00 – 14.15 Spildfrøbekæmpelse i almindelig rajgræs
v. Solvejg Kopp Mathiassen
14.45 – 15.15 Resultater fra forsøg med svampebekæmpelse 2015
v. Lise Nistrup Jørgensen
15.15 – 15.30 Afslutning