Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø 2017


Temadag: Markfrø 2017 blev afholdt den 1. februar 2017 på AU Flakkebjerg fra kl. 9.30-15.30.

På temadagen blev de foreløbige resultater af frøavlsforsøg markfrø 2016 præsenteret for frøavlskonsulenter og konsulenter i de landøkonomiske foreninger. I alt deltog 54 personer i temadagen.