Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø 2018


Temadag: Markfrø 2018 blev afholdt den 8. februar 2018 på AU Flakkebjerg fra kl. 9.30-15.30.

På temadagen blev de foreløbige resultater af frøavlsforsøg markfrø 2017 præsenteret for frøavlskonsulenter og konsulenter i de landøkonomiske foreninger. I alt deltog 62 personer i temadagen.

Program

 

09.30 – 10.00

Kaffe og velkomst

10.00 – 10.15

Vækst- og forsøgsåret 2016/17
v. Birte Boelt

10.15 – 10.30

Vækstregulering i rødsvingel
v. Tine Schmidt Nielsen

10.30 – 11.00

Højere frøudbytte via en mere koncentreret blomstring?
v. Birte Boelt

11.15 – 11.45

Biomasse, N-optag og N-udvaskning
v. René Gislum

11.45 – 12.15

Satellitbilleder og frøgræs 
v. John Smedegaard, FieldSense

12.15 – 12.30

Opfølgning og dialog vedr. formiddagens indlæg
v. René Gislum

13.15 – 13.45

Højere frøudbytte, varsling og bekæmpelse af svampesygdomme i frøgræs
v. Lise Nistrup Jørgensen

13.45 – 14.15

Nyt om ukrudtsgræsser
v. Peter Kryger Jensen

14.45 – 15.15

Varighed af jordherbiciders effekt
v. Solvejg Kopp Mathiassen

15.15 – 15.30

Afslutning