Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø 2019


Temadag: Markfrø 2019 blev afholdt den 5. februar 2019 på AU Flakkebjerg fra kl. 9.30-15.30.

På temadagen blev de foreløbige resultater af frøavlsforsøg markfrø 2018 præsenteret for frøavlskonsulenter og konsulenter i de landøkonomiske foreninger. I alt deltog 62 personer i temadagen.

Program


09.30 – 10.00 Kaffe og velkomst
10.00 – 10.10 Vækst- og forsøgsåret 2017/18
v. Birte Boelt
10.10 – 10.30 Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs v. båndsprøjtning
v. Peter Kryger Jensen
10.30 – 11.00 Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs v. mekanisk renholdelse
v. Bo Melander
11.15 – 11.30 Skadedyr i engrapgræs 2018 og andre mysterier
v. Henrik Bak Topbjerg
11.30 – 11.55 Svamperegistrering i rødsvingel
v. Lise Nistrup Jørgensen
11.55 – 12.20 Udfordringer ved forbud mod Reglone
v. Solvejg Kopp Mathiassen
13.15 – 13.30 The use of images to assess the risk of lodging
v. Suiyan Tan
13.30 – 14.00

Billeder til bestemmelse af kvælstofbehov i frøgræs
v. René Gislum

14.30 – 15.15 Vækstregulering i frøgræs
v. Birte Boelt
15.15 – 15.30 Tiltag for vækstsæson 2019 og afslutning