Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø 2020


Temadag: Markfrø 2020 blev afholdt den 4. februar 2020 på AU Flakkebjerg fra kl. 9.30-15.00.

På temadagen blev de foreløbige resultater af frøavlsforsøg markfrø 2019 præsenteret for frøavlskonsulenter og konsulenter i de landøkonomiske foreninger. I alt deltog 56 personer i temadagen.

Program


09.30 – 09.45 Kaffe og velkomst
09.45 – 10.00 Nye aktivstoffer til vækstregulering i frøgræs
v. Birte Boelt
10.00 – 10.30 Satellitter, kvælstof og frøgræs 
v. René Gislum
10.30 – 10.45  Skadedyr i hvidkløver 2019
v. Henrik Bak Topbjerg
10.45 – 11.00  Status for sygdomme i rødsvingel
v. Lise Nistrup Jørgensen
11.15 – 11.55 Digital ukrudtsgenkendelse
v. Rasmus Nyholm Jørgensen
11.55 – 12.10 Rækkedyrkningssystemer
v. Birte Boelt
12.10 – 12.30 To års erfaringer med mekanisk renholdelse i strandsvingel
v. Bo Melander
13.15 – 13.35

Hvorfor var væselhale så udbredt i 2019?
v. Peter Kryger Jensen

13.35 – 13.55 Nyt om græsukrudt
v. Solvejg Kopp Mathiassen
14.15 – 14.45 Planteavl uden brug af Round-up
v. Per Kudsk