Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø 2022

Temadag: Markfrø 2022 blev afholdt den 28. februar 2022 på AU Flakkebjerg fra kl. 9.45-15.00.

På temadagen blev de foreløbige resultater af frøavlsforsøg markfrø 2021 præsenteret for frøavlskonsulenter og konsulenter i de landøkonomiske foreninger. 

09.45 – 10.00 Kaffe og velkomst
v. Birte Boelt
10.00 – 10.30 Resistent græsukrudt i frøgræssædskiftet – forebyggelse og bekæmpelse
v. Mette Sønderskov
10.30 – 11.15 Opsummering af resultater fra aktuelle forsøgsserier:
Økonomisk optimalt N ved de aktuelle gødningspriser
Effekt af vækstregulering i relation til klima og vækstforhold
v. René Gislum, Henrik Bak Topbjerg og Birte Boelt
11.15 – 11.30  Pausse
11.30 – 11.50  Etablering og rækkedyrkning
v. Birte Boelt
11.50 – 12.10 Række- og båndsprøjtning
v. Peter Kryger Jensen
12.10 – 12.30 Rækkedyrkningssystemer
v. Birte Boelt
12.10 – 12.30 Strategi for svampebekæmpelse i frøgræs 2022
v. Lise Nistrup Jørgensen
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 13.45 Satellitter, robotter og frøgræs?
v. René Gislum
13.45 – 14.15 Pause
14.15 – 14.45 Skadedyr i hvidkløver 2021
v. Henrik Bak Topbjerg
14.45 – 15.00 Afslutning
v. Birte Boelt