Aarhus Universitets segl

Temadag: Markfrø 2023

Temadag: Markfrø 2023 blev afholdt den 26. januar 2023 på AU Flakkebjerg fra kl. 9.45-15.00.

På temadagen blev de foreløbige resultater af frøavlsforsøg markfrø 2022 præsenteret for frøavlskonsulenter og konsulenter i de landøkonomiske foreninger. 

Program

09.45 – 10.00 Kaffe og velkomst
v. Birte Boelt
10.00 – 10.30   Grundlag for ny kvælstofregulering i frøgræs
v. René Gislum
10.30 – 11.00 Bedre skadedyrsbekæmpelse i hvidkløverfrø
v. Henrik Bak Topbjerg
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40   TEKNOLOGIFRØ - rækkedyrkning
v. Birte Boelt
11.40 – 12.05 Række- og båndsprøjtning / Væselhale – vernaliseringskrav og overvintring i forårsetablerede frøafgrøder
v. Peter Kryger Jensen
12.05 – 12.30 Svampebekæmpelse i frøgræs – ny skadegører i engrapgræs
v. Lise Nistrup Jørgensen
Frokost
13.15 – 13.45 Additiver til sprøjtevæske
v. Per Kudsk
13.45 – 14.15 Pause
14.15 – 14.45   Tolerance af engrapgræs og rødsvingel overfor Mateno Duo & forekomst af sulfonylurearesistens hos enårig rapgræs i engrapgræsmarker
v. Mette Sønderskov
14.45 – 15.00 Afslutning
v. Birte Boelt