Aarhus Universitets segl

Temadag om Præcisionsjordbrug 2022

Den 14. juni mødtes godt 40 deltagere til temadag om præcisionsjordbrug på Aarhus Universitet i Flakkebjerg. Jeppe Berner Hansen, VKST Planteavl præsenterede visioner for præcisionsjordbrug og gav eksempler på de tekniske udfordringer, som den enkelte jordbruger står overfor.

Forskerne viste eksempler på monitering af biomasse og kvælstofoptag, automatisk udtynding af roer og monitorering af jordkvalitet.

Deltagerne repræsenterede landmænd, rådgivere, virksomheder, myndigheder og forskere. Der var enighed om, at præcisionsjordbrug rummer rigtig spændende perspektiver, men der er endnu aktuelle udfordringer i den praktiske udførelse.

Program

10.00 – 10.10  Velkomst og præsentation af dagens program
v. Birte Boelt, AU
10.10 – 10.35     Visioner for præcisionsjordbrug og de tekniske udfordringer i udførelsen
v. Jeppe Berner Hansen, VKST Planteavl
10.35 – 11.00 Monitering af biomasse og N-optag / muligheder for at erstatte en andel af efterafgrøder med præcisionsgødskning
v. René Gislum, AU
11.00 – 11.15  Pause
11.15 – 12.45 

Demonstration i marken – etablering, renholdelse, stribedyrkning
v. René Gislum og Jacob Glerup Gyldengren, AU

Rækkesprøjtning
v. Peter Kryger Jensen, AU

Mekanisk renholdelse
v. Bo Melander, AU

Præcisionsrenholdelse - demonstration
v. Rasmus Nyholm Jørgensen, AgroIntelli

12.45 – 13.15 .Pause 
13.15 – 14.30

Perspektiver for anvendelse af præcisionsjordbrug i frøavlen
v. Birte Boelt og Henrik Bak Topbjerg, AU

Monitering af skadedyr ud fra vingefrekvens
v. Knud Poulsen, FaunaPhotonics

Automatisk udtynding af roer
v. Bo Melander

Monitering af jordkvalitet / The use of soil sensors
v. Triven Koganti og Henrik Nørgaard, AU

14.30    Temadagen slutter