Aarhus Universitets segl

Kompetenceopbygning frøgivende evne i græsser

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

Projektets overordnede formål er at give forædlerne bedre muligheder for at selektere for høj frøgivende evne i græsser.

Projektets mål er, at tilvejebringe viden om udnyttelsen af de udbyttedannende komponenter i frøgræs og at undersøge om der kan beskrives en ideal struktur for de reproduktive organer i frøgræs. Målet er at gennemføre et PhD-projekt som skal bidrage til en kompetenceopbygning inden for fysiologi, agronomi og planteforædling.

Ved Aarhus Universitet (AU) er der gennem en række år arbejdet med karakterisering af udbyttedannende komponenter i frøgræs, og der er udarbejdet et review, som redegør for de enkelte parametres afhængig af genetisk baggrund og dyrkningsforhold (Boelt og Studer, 2010). Som opfølgning på dette blev der i 2016 igangsat et PhD-projekt, hvis resultater viste, at mange småaks pr. frøstand er en vigtig parameter for opnåelse af et højt frøudbytte, men det er i høj grad også vigtigt, at alle frøanlæg bliver bestøvet inden for relativt kort tid. Arbejdet er publiceret i PhD-afhandlingen Abel, S. (2016). Et småaks udvikler typisk 6-9 frø, men vores beregninger viser, at ofte indgår kun 2-4 af disse i den høstede vare.

Det ansøgte PhD-projektet gennemføres i tilknytning til det allerede igangsatte projekt ”Frøgivende evne” og med udgangspunkt i de etablerede markforsøg og registreringer.

Projektet gennemføres i samarbejde med planteforædlere tilknyttet danske frøproduktionsvirksomheder. 

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Den studerende vil levere resultater, som præsenteres ved møder, konference mv., og vedkommende vil ud-
arbejde videnskabelige artikler samt en PhD-afhandling.