Aarhus Universitets segl

Markfænotyping af græs og græsblandinger

Projektleder: René Gislum
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

Projektets formål er fortsat at udvikle en metode til bestemmelse af forskellige fænotypiske træk af rene græsser og græsblandinger ved brug af LIDAR- og RGB-sensorer for at optimere forædlingen. Vi blev desværre forsinket i 2022 men målet i 2023 er fortsat at videreudvikle LIDAR- og RGB-sensorbaseret modeller til bestemmelse af fænotypiske træk i markparceller hos DLF samt til kapacitetsopbygning af viden omkring forædling i Flakkebjerg.

Aktiviteterne sker fortrinsvis hos DLF hvor vi anvender eksisterende parceller og enkelt planter. Vi har montere t LIDAR og RGB sensorer på robot og fortsætter dataindsamling i parceller. Målet er igen at køre i minimum 1000 parceller. Vi fortsætter udviklingen af klassifikationsmodeller som har til formål at skelne eller samle linjer/planter og regressionsmodller baseret på sensordata og bedømmelser foretaget af forædlere fra DLF.

Effekterne er relateret til opsamling af data, som kan give flere informationer relateret til forskelle og ligheder mellem linjer og planter. Vi forventer med sensordata at finde forskelle og/eller ligheder, som ikke er muligt med traditionelle bedømmelser, og forventer også at kunne udvikle regressionsmodeller baseret på bedømmelser foretaget af forædlerne og sensordata.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater offentliggøres i nationale tidsskrifter. Vi sender en artikel til et relevant internationalt peer review tidsskrift, dette tidsskrift kunne være Plant Breeding. I sæsonen præsenteres metoder og resultater på LinkedIn gennem projektlederens personlige profil samt gennem AU-AGRO.