Aarhus Universitets segl

Skadedyr i korsblomstrede frøafgrøder

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

Avlen af korsblomstrede frøafgrøder er udfordret af et meget højt skadedyrstryk. Skadedyrene bliver opformeret i vinterraps og fortsætter deres udvikling i den vårsåede frøafgrøder, hvor specielt glimmerbøsser og blygrå rapssnudebiller forvolder skader. Hos glimmerbøsser er der fundet pyrethroid resistens. Der er behov for bedre værktøjer til at bestemme tidspunkt for begyndende skadedyrsangreb og undersøgelse af om de anvendte bekæmpelsesmidler er virksomme.

Moniteringen af indflyvningen vil ske med anvendelsen af MagicTrap fra Bayer- og Volito sensoren fra FaunaPhotonic. Registreringerne suppleres med fangster i gule fangbakker. For bekæmpelsesmidler vil nuværende og mulige kandiddater udvælges og afprøves i laboratorie-bioassays og i plotforsøg.

Effekter
At give avlerne af korsblomstrede frøafgrøder nye muligheder for monitering og undersøger om tilladte midler er effektive overfor de værste skadedyr.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater offentliggøres på www.Froeforskning.dk efter vintermødet med frøavlskonsulenterne dvs. inden 1. marts året efter høst.