Aarhus Universitets segl

Skadedyrsbekæmpelse i hvidkløver

Projektleder:Henrik Bak Topbjerg
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

Kløverhovedgnaveren (Hypera meles) forårsager hvert år udbyttetab i hvidkløverfrø produktionen. De anvendte bekæmpelsesmidler mod skadedyret ser ikke ud til at være effektive. Kontrollen at skadedyret er derfor vigende. Projektet vil undersøge om der er andre effektive løsninger.

Aktiviteter
I områder med traditionelt hvidkløverfrøproduktion har kløverhovedgnaveren reduceret følsomhed overfor det mest anvendte bekæmpslsesmiddel (Lamdex). Det andet tilladte bekæmpelsesmiddel Mospilan SG har ligeledes en dårlig effekt på skadedyret.

I projektet vil det blive undersøgt om der er alternative bekæmpelsesmidler end de i dag tilladte. Undersøgelserne er startet i 2023 og videreføres i 2024 (år 2) og 2025 (år 3). Følsomheden undersøges i laboratorieforsøg, som videreføres år to og kandidater testes i plotforsøg år to og tre. Det testes en bred vifte af potentielle kemiske og alternative midler såsom midler med bakterielle oprindelse, insektpatogenesvampe og midler med fysiologisk virkemekanismer.

Effekt
At understøtte hvidkløverfrøproduktionen ved at foreslå andre bekæmpelsesmidler end de anvendte.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater offentliggøres på www.Froeforskning.dk efter vintermødet med frøavlskonsulenterne dvs. inden 1. marts året efter høst.