Aarhus Universitets segl

BIO4SEED - Biologisk kontrol af skadedyr i frøafgrøder på friland

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

Projektets fromål er at udvikle metoder til biologisk kontral af skadedyr i frøafgrøder på friland. Vi vil monitere tidligere skadedyrsangreb, markere disse på tildelingskort, udføre biologisk bekæmpelse og teste effekten heraf målt på frøudbytte og -kvalitet. 

Den biologisle bekæmpelse vil overvejende være i form af udbringning af nyttedyr. Det forudsætter identifikation af relevante nyttedyr, undersøgelser om de er hjemmehørende i Danmark, kan opformeres og udbringes, så de er aktive i marken. Udbringning vil ske med ny teknologi (sprederudstyr til markredskab eller drone) udviklet af Ecobotix. Projektet skal dokumentere værdiskabelse, brugeroplevelse, robusthed og optimeringsmuligheder af denne teknologi. 

De forventede effekter er opretholdelse af den nuværende produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder på ca. 1.000 ha, samt på sigt en tilsvarende udvidelse. For kløverfrøavlen forventes 15% højere frøudbytter. Samtidig forventes projektet at bidrage til en reduceret anvendelse af insekticider. 

Ansøgningen dækker medfinansiering af AU´s aktiviteter i GUDP-projektet. 

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater præsenteres ved demonstrationer, i frøfirmaernes nyhedsbreve og dyrkningsvejledninger, ved møder og konferencer, i nationale og internationale publikationer samt på de respektive deltageres hjemmesider.

De første resultater med angivelse af høstudbytte forventes publiceret på www.Froeforskning.dk i foråret 2026.

Præsentation fra Temadag Markfrø 2024, 8. februar 2024