Aarhus Universitets segl

Spildraps i spinat

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

Projektet formål er at teste ARA præcisionssprøjten i fire spinatfrømarker med spildraps for at bestemme sprøjtens præcision til at finde spildrapsplanter og til at ramme disse med sprøjtevæske uden at ramme spinatplanterne. 

Ag precision, som forhandler ARA sprøjten, vil gennemføre fire tests i spinatfrømarker på Østfyn. Personale fra AU Flakkebjerg vil bestemme præcision i forhold til genfindelse af raps og til afsætning af sprøjtevæske på henholdsvis raps og nabospinatplanter.

På baggrund af resultaterne vurderes i hvilket omfang præcisionssprøjtning kan medvirke til at reducere anvendelsen af Asulox, og ligeledes vurderes potentielle alternativer til Asulox.

Nærværende ansøgning vedører én dyrkningssæson. 

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater og den foreløbige rapport vil blive forelagt AG precision og havefrøbranchen med mulighed for kommentering i løbet af efteråret 2024. Rapporten forventes offentliggjort senest 1. marts 2025 på www.Froeforskning.dk