Aarhus Universitets segl

Væksthus og semi-field forsøg

Vores unikke væksthus- og semifieldfaciliteter giver os mulighed for at udføre resistensundersøgelser og forsøg under kontrollerede forhold med en bred vifte af afgrøder, sygdomme og skadedyr. Vi har en helt ny kabinesprøjte, som er et vigtigt redskab i væksthus- og semifieldforsøg. Den kan udføre sprøjtninger nøjagtigt og med forholdsvis stor kapacitet.
Insekticidforsøg i væksthus kan udføres i bure, så målskadedyret ikke slipper ud af værtsplanterne.
Vi har vores eget opdræt af trips (amerikansk blomstertrips) bede- og ferskenbladlus samt mellus til insekticidforsøgene. Derudover kan vi tilbyde opdræt af visse andre insektarter efter aftale.