Aarhus Universitets segl

Forsøg i specialafgrøder

Vi er i besiddelse af særligt markudstyr, der gør det muligt for os at udføre plantebeskyttelsesforsøg i mange forskellige dyrkningssystemer.

Mange aktiviteter i specialafgrøder er relateret til at finde alternativer til de plantebeskyttelsesmidler, der er forbudt eller ventes at blive det. AU Flakkebjerg har et bredt netværk og godt samarbejde med mange aktører inden for rådgivning, produktion og afsætning af specialafgrøder. En del forsøgsaktiviteter er knyttet op til at understøtte disse områder.

Vores tætte samarbejde med rådgivere giver os mulighed for at finde de rigtige forsøgsarealer for ukrudts-, insekt- og sygdomsforsøg i specialafgrøder.