Aarhus Universitets segl

Markforsøg

Vi tilbyder forsøg med de fleste ukrudtsarter, specifikke sygdomme, skadedyr og vækstreguleringsmidler i mark- og specialafgrøder. Vi laver både effekt- og selektivitetsforsøg.

Blandt vores primære målsygdomme har vi nedenstående:

  • Hvede: knækkefodsyge, hvedemeldug, Septoria, hvedebrunplet, hvedebladplet, gulrust, brunrust, Fusarium spp.
  • Byg: bygmeldug, bygrust, bygbladplet, skoldplet, ramulariabladplet
  • Havre: meldug, havrebladplet
  • Rug, triticiale: meldug, gulrust, brunrust, skoldplet og hvedebrunplet
  • Raps: st. knoldbægersvamp, phoma, Alternaria
  • Roer: meldug, rust, Ramularia, Cercospora, Stemphylium
  • Frøgræs: rust, meldug og bladpletsygdomme
  • Kartofler: kartoffelskimmel, kartoffelbladplet, Rhizoctonia
  • Løg, spinat, jordbær og andre specialafgrøder: løgskimmel, gråskimmel, meldug, Stemphylium m.m.).

For sygdomme, som er markeret med fed skrift, gælder, at vi har mulighed for at inokulere kunstigt med smitstof, hvilket bidrager til en høj sikkerhed for, at sygdommene er til stede, og at der opnås et resultat, når vi udfører forsøgene.