Aarhus Universitets segl

Pesticidresistens

Pesticidresistens er en udfordring for landbruget i visse afgrøder, hvor der sker udvikling af resistens hos ukrudt, svampesygdomme og skadedyr. Vi tilbyder at undersøge for herbicid-, fungicid- og insekticidresistens. Teamet på Flakkebjerg tilbyder både in planta-test og bioassays med svampe og insekter hos en række organismer samt molekylærbiologiske metoder, med fokus på hvilkemutationer som giver anledning til ændringer i følsomheden.

Herbicider: Vi råder over frø fra en lang række ukrudtsarter og kan udføre fænotypiske test.

Fungicider: Vi har adgang til en lang række svampe, som vi kan screene for resistens. Vi kan også udføre in planta-test for specifikke arter. Vi tester i mikrotiterplader for følsomhed, men kan også teste for specifikke mutationer på basis af planteprøver med angreb.

Insekticider: Vi kan teste for tilstedeværelsen af resistens hos populationer af skadedyr såsom glimmerbøsser, jordlopper, bladlus, fluer og kakerlakker med bioassay og kan også identificere og kvantificere specifikke resistensmutationer.