Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyttige links

Danske sider  

Biavlsstrategi 2016-2019 

Landbrugsstyrelsen vedrørende biavl 

Landbrugstyrelsen om grøn vækst indsatser

Det Centrale Bigårdsregister 

Vejledning i at logge på det Centrale BigårdsRegister 

Vejledning for kyndige biavlere (2013)  

Instruks for biinspektørens arbejde (2013) 

Liste over godkendte renparringsområder pr. 14. februar 2018  

Vespa velutina informationsark til identifikation

Rengøring og sterilisering af stader

Præsentationer fra Vidensdeling 2020

Arvelige faktorer, Varroa Sensitivt Hygiejnisk adfærd 

Avlsprogrammer for varroatolerance

Forskel på asiatiske og europæiske bier 

Varroa opformering hvilefase og overvintring 

Varroatolerante bier fra nær og fjern

Varroa-virus samspil og symptomer på bitab

Spredning af varroa og virus, forebyggelse og bekæmpelse

Varroaføde og fødesøgning samt varroas direkte effekter på bier

Udtag prøve til varroakontrol

Præsentationer om Pollenforsyning 

Pollenforsyning, varroatilvækst og vinterdødelighed

Hvad er sammenhængen mellem biernes pollenforsyning, varroavækst og vinterdødelighed i danske landskaber?

Vejledning til indsamling af pollen

Udtag prøve til varroakontrol

Præsentationer om Varroabekæmpelse uden kemi

Varroabekæmpelse uden kemi

Folder nr. 1 - Naturlig varroabekæmpelse

Folder nr. 2 - Total yngelfratagelse

Folder nr. 3 - Fangsttavle

Folder nr. 4 - indespærring og behandling

Udtag prøve til varroakontrol

Udenlandske sider

Om bidød (på svensk) 

EU om honningbiers sundhed (på engelsk) 

Om risiko for Aethina tumida and Tropilaelaps (på engelsk) 

EFSA om bisundhed (på engelsk)

EFSA om holistisk og integrerede tilgang til risikoevaluering af stressfaktorer i bier  

COLOSS BeeBook (på engelsk)   

FAO's Global Action on Pollination Services for Sustainable Agriculture (på engelsk)

Videnskabelige artikler

Varroa-Virus Interaction in Collapsing Honey Bee Colonies   

Reduced SNP Panels for Genetic Identification and Introgression Analysis in the Dark Honey Bee (Apis mellifera mellifera)