Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forbedringsmuligheder i den eksisterende produktion

Her undersøges

Produktions- og miljøresultater moniteres på bedriftsniveau hos 5-7 økologiske svineproducenter med en betydelig produktion dels med henblik på at forbedre det empiriske grundlag for at udarbejde og vurdere produktions- og miljøvurderingskriterier ved økologisk svineproduktion, og dels for at sikre at disse producenters erfaring og viden samt ideer udnyttes til at designe og vurdere nye produktionsmetoder.

Forventet formidling

Levering nr. Levering - titel og beskrivelse
D2.1 Åbent Hus hos forsøgsværter (for producenter, rådgivere mm.)
D2.2 Åbent Hus hos forsøgsværter (for producenter, rådgivere mm.)
D2.3 Publikation i dansk artikel: "Nøgletal fra økologiske svinebedrifter"
D2.4 Rapport med præsentation af data indsamlet fra alle bedrifter: "Nøgletal vedrørende produktion og arealanvendelse på økologiske svinebedrifter"
D2.5 Konference bidrag (nationalt): "Nøgletal vedrørende produktion og arealanvendelse på økologiske svinebedrifter"