Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Cercospora-bladplet – en risiko for dansk sukkerproduktion – del II

Forsøgsleder: Thies Marten Heick

Projektets formål og mål

Sygdommen cercospora-bladplet (forårsaget af svampen Cercospora beticola) vurderes på verdensplan, som den mest tabsgivende roesygdom og udgør en reel trussel mod dansk sukkerroedyrkning i fremtiden. I Danmark forekommer sygdommen hvert år, dog kun med svage angreb, hvilket tilskrives vores relative kølige vejr. I takt med varmere somre forventes en øget risiko for angreb af C. beticola, der kan føre til betragtelige udbyttetab. Ifølge eksperter fra andre lande viser det sig, at C. beticola-populationen er multi-resistent over for flere fungicidklasser, hvilket besværliggør bekæmpelse af sygdommen. Multi-resistente C. beticola er nu også fundet i Danmark, hvilket vil vanskeliggøre effektiv kontrol af sygdommen. Formålet med projektet er at videreføre bestræbelser i opbygning af national ekspertise for at arbejde med og overvåge sygdommen, samt kortlægning af resistensniveau for relevante fungicider til gavn for den danske roeproduktion. Målet er at indsamle og rendyrke C. beticola isolater fra danske marker efter nuværende etableret metode (fra projektets første år). Isolaterne testes for strobilurin- og azolresistens og bliver brugt i væksthusforsøg for at teste svampemidler og alternativer for forebyggelse og bekæmpelse af sygdommen. De mest dyrkede sukkerroesorter i Danmark vil blive undersøgt i smitteforsøg under væksthusforhold for at finde ud af om der er sorter med øget tolerance/resistens mod sygdommen. Denne viden kan indgå som delelement ved fremtidig sortsvalg for både konventionelle og især økologiske sukkerroedyrkere. På sigt skulle projektets resultater gerne medføre dyrkningssikkerheden for sukkerroer kan opretholdes ellers styrkes i fremtiden hvor forekomsten af cercospora-bladplet med stor sandsynlighed vil stige i takt med klimaændringer.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil fraligge i slutning af 2022 og være tilgængelige på https://agro.au.dk/forskning/projekter/sukkerroeafgiftsfonden i januar-februar 2023. Desuden offentliggøres resultater i AUs Applied Crop Protection udkommer i første kvartal af 2023. Desuden regnes der med at resultaterne kan var del i en peer-reviewed artikel.