Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye svampesygdomme i sukkerroer

Forsøgsleder: Thies Marten Heick

Projektets formål og mål

Sukkerroedyrkerne er vant til at holde øje i marken med de mest udbredte bladsvampesygdomme meldug (Erysiphe betae), rust (Uromyces beticola), Ramularia-bladplet (Ramularia beticola) og Cercospora-bladplet (Cercospora beticola). I de fleste år er der nemt for det trænede øje at se tydelig forskel på symptomer på disse sygdomme. Nogle gange iblander sig dog andre ’pletter’, det kan vanskeliggøre at bestemme, hvilken sygdom det drejer sig om. Årsagen til ’pletter’ kan være både insekter, mekaniske skader eller andre svampesygdomme. I de senere år er der blevet beskrevet to nye sygdomme, der giver betydende angreb hos sukkerroedyrkerne uden for Danmark. I Holland og Belgien er der set regelmæssige angreb af Stemphylium-bladplet, en sygdom, der ved kraftige angreb er beskrevet til at medfører betydelige udbyttetab (op til 40%). I USA er der for nyligt fundet mange marker inficeret med sclerotinia – en sygdom, der er kendt for at angribe fx raps (’storkronet knoldbægersvamp’). Projektets formål er via indsamling af prøver fra marken at få en ide om den nuværende udbredelse i Danmark samt i væksthusforsøg med kunstig smitte, at bestemme muligheder for bekæmpelse både med sortsresistens og fungicider. Samlet skal dette bidrage til en vurdering af, hvorvidt disse nye sygdomme udgør en risiko for danske sukkerroedyrkerne i fremtiden.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil fraligge i slutning af 2022 og være tilgængelige på https://agro.au.dk/forskning/projekter/sukkerroeafgiftsfonden i januar-februar 2023. Desuden offentliggøres resultater i AUs Applied Crop Protection udkommer i første kvartal af 2023. Desuden regnes der med at resultaterne kan var del i en peer-reviewed artikel.