Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fungicidresistens i bedemeldug (Erysiphe betae) - overvågning og behandlingsstrategier (1. år)

Forsøgsleder:

Thies Marten Heick

Projektets formål og mål

Projektet er en fortsættelse af resistensundersøgelse påbegyndt i 2019. Formålet med projektet er at danne et overblik over resistenssituationen i meldug i roer (Erysiphe betae) over for strobilurinfungicider.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter høst og statistisk analyse 2020.
Resultater af markforsøg i 2020 vil være tilgængelige på https://agro.au.dk/forskning/projekter/sukkerroeafgiftsfonden i januar-februar 2021. Desuden offentliggøres resultater i AUs Applied Crop Protection og NBRs Faglig beretning, som udkommer i første kvartal af 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Udgivelser

Disease control and management of QoI resistance of sugar beet powdery mildew (Erysiphe betae) in Scandinavia. / Heick, Thies Marten; Justesen, Annemarie Fejer; Hansen, Anne Lisbet; Jørgensen, Lise Nistrup. 2020. Poster session presented at 77th IIRB, Brussels, Belgium.

Fungicidstrategier mod bedemeldug. / Heick, Thies Marten; Hansen, Anne Lisbet; Jørgensen, Lise Nistrup.

Faglig beretning - Verksmahetsberättelse 2019: NBR Nordic Beet Research Annual Report 2019. 2020. p. 38-41.

Resistensundersøgelse i meldug - følsomhed overfor strobiluriner. / Heick, Thies Marten; Hansen, Anne Lisbet; Jørgensen, Lise Nistrup.

Faglig beretning - Verksmahetsberättelse 2019: NBR Nordic Beet Research Annual Report 2019. 2020. p. 36-37. 

At sikre en effektiv svampebehandling i fremtidenHeick, Thies Marten; Hansen, Anne Lisbet.  In: Sukkerroe-Nyt, Vol. 38, No. 2, 2020, p. 11-13.

Ved spørgsmål kontakt venligst

Thies Marten Heick - thiesm.heick@agro.au.dk