Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fungicidresistens i bedemeldug (Erysiphe betae) - overvågning og behandlingsstrategier (2. år)

 

Forsøgsleder:

Thies Marten Heick

Projektets formål og mål

Projektet er en fortsættelse af resistensundersøgelse påbegyndt i 2019. Formålet med projektet er at danne et overblik over resistenssituationen i meldug i roer (Erysiphe betae) over for strobilurinfungicider.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter høst og statistisk analyse 2020.
Resultater af markforsøg i 2020 vil være tilgængelige på https://agro.au.dk/forskning/projekter/sukkerroeafgiftsfonden i januar-februar 2021. Desuden offentliggøres resultater i AUs Applied Crop Protection og NBRs Faglig beretning, som udkommer i første kvartal af 2021.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Udgivelser

Strobilurin resistance of powdery mildew in Denmark and Sweden

Ved spørgsmål kontakt venligst

Thies Marten Heick - thiesm.heick@agro.au.dk