Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fungicidresistens monitoring af Cercospora-bladplet (Cercospora beticola)

Forsøgsleder:

Thies Marten Heick

Projektets formål og mål

Sygdommen Cercospora-bladplet (Cercospora beticola) vurderes på verdensplan som den mest tabsgivende roesygdom og udgør en reel trussel mod sukkerroedyrkning. I Danmark forekommer sygdommen hvert år, dog kun med svagere angreb, hvilket tilskrives vores kølige vejr. I takt med varmere somre forventes en øget risiko for angreb af C. beticola, der kan føre til betragtelige udbyttetab. Ifølge eksperterne fra andre lande viser det sig at C. beticola-populationen er multi-resistent over for flere fungicidklasser, hvilket besværliggør bekæmpelse af sygdommen. Formålet med projekt er opbygning af ekspertisen for at overvågne sygdommen og kortlægning resistensniveau for relevante fungicider. Projektets resultater vil danne grundlag for bekæmpelsesanbefalinger for en effektiv kontrol af sygdommen, der sikrer et højt udbytteniveau for danske sukkerroedyrkere og mindske fungicidresistensudvikling.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter rendyrkning og test af isolater til efterår 2020.
Resultater af resistensmonitoring i 2020 vil være tilgængelige på https://agro.au.dk/forskning/projekter/sukkerroeafgiftsfonden i januar-februar 2021

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Ved spørgsmål kontakt venligst

Thies Marten Heick - thiesm.heick@agro.au.dk