Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Priming af sukkerroefrø for øget plantesundhed i konventionelle og økologiske sukkeroer

Forsøgsleder: Thies Marten Heick

Projektets formål og mål

Visse jord- og udsædsbårne sygdomme kan forårsage store udbyttetab i sukkerroer. Især ved spiring er sukkerroeplanter meget følsomme over for patogener som fx rodbrand, rodfiltsvamp og Aphanomyces. I dag er alle sukkerroefrø pillerede og bejdsede for at sikre god fremspiring og plantesundhed i startfasen. I lyset af udfasning af flere bejdsemidler (fx thiram), bliver en hurtig og ensartet etablering af afgrøden endnu vigtigere. Formålet med projektet er at teste alternative priming-behandlinger, der sikrer en god fremspiring og plantesundhed i etableringsfasen af afgrøden.

Resultaterne af projektet er med til at finde alternativer til at sikre en sund sukkerroe-afgrøde i både konventionel og økologisk landbrug. Derudover vil projektet øge samarbejdet mellem branchen og fagområderne plantepatologi og frøteknologi.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter statistisk analyse til sommer 2020.
Resultater af primingforsøg vil være tilgængelige på https://agro.au.dk/forskning/projekter/sukkerroeafgiftsfonden i august-september 2020.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Ved spørgsmål kontakt venligst

Thies Marten Heick - thiesm.heick@agro.au.dk