Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tidlig detektion af bederust i luftprøver med qPCR

Samarbejdspartnere

Samarbejdsprojekt mellem AU Flakkebjerg og NBR, Holeby

Projektledere:

Lise Nistrup Jørgensen og Annemarie Fejer Justesen

Projektbeskrivelse

Bederust,som forårsages af svampen Uromyces beticola, er blandt de vigtigste sygdomme i sukkerroer og kan forårsage udbyttereduktion på 10-20%. Bekæmpelse med fungicider anbefales, når de første angreb observeres og klimaforholdene er optimale for rustudvikling. Svampen er afhængig af en levende værtsplante for at kunne overleve, og dens sporer kan spredes over lange afstande med vinden. Man formoder, at sporer spredes fra andre lande med overvintrende frøroer eller fra vild strandbede som vokser langs kysten ved mange danske strande. Bladsvampevarslingen indikerer, at sygdommen optræder lidt tidligere i kystnære områder med strandbede, men hvor meget denne smittekilde specifikt betyder, er uklart. Der er behov for mere viden om hvordan påvisning af sporer i luften relaterer sig til angrebstidspunktet og om sporer forekommer tidligere i luften i de kystnære områder. Projektet vil undersøge om tidlig påvisning af bederustsporer kan kobles med angreb og klimahændelser og inddrages i varslingen af sygdomsangreb for derved at kunne foretage en mere målrettet og behovsbestemt fungicidbehandling. Projektet vil komplementere igangværende aktiviteter, hvor forekomsten af Ramularia og bedemeldug sporer i luftprøver undersøges. 

Kontaktpersoner

Lise Nistrup Jørgensen og Annemarie Fejer Justesen
Email: Lisen.jorgensen@agro.au.dk 

Projekt aktiviteter

Projektet har udviklet metode til detektion af rust ved hjælp af qPCR.  Der indsamles sporer fra sporefælder opsat på to lokaliteter på Lolland (juli-september). Dette udføres i samarbejde med NBR.  Der analyseres for forekomster af rust på indsamlet tape opdelt på dagsbasis. Måling af rust på planter testes med QPCR for at undersøge mulighederne for præsymptomatiske forekomst af rust.

Resultater og Publicering

Skal vi bekymre os om rust?Kristoffersen, Rose; Hansen, Anne Lisbet; Jørgensen, Lise Nistrup. In: Sukkerroe-Nyt, Vol. 35, No. 1, 02.2017, p. 12-16.

Spore trapping af sugar beet rust (Uromyces beticola)Heick, Thies Marten; Jørgensen, Lise Nistrup; Hansen, Anne Lisbet; Justesen, Annemarie Fejer.

Applied Crop Protection 2017. ed. / Lise Nistrup Jørgensen; Bent J. Nielsen; Solvejg K. Mathiassen; Peter Kryger Jensen; Helene Saltoft Kristjansen; Thies Marten Heick; Nana Vagndorf; Peter Hartvig; Steen Sørensen. Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. p. 72-76 (DCA rapport; No. 117). 

Epidemiology and control of beet rust (Uromyces beticola) on sugar beetKristoffersen, Rose; Heick, Thies Marten; Justesen, Annemarie Fejer; Hansen, Anne Lisbet; Jørgensen, Lise Nistrup. Deepen knowledge in plant pathology for innovative agro-ecology: Book of abstracts. 2017. p. 92-92.

Kristoffersen, R. Hansen, L., Cedergreen, N. Munk L., Jørgensen, LN. (2018) Control of rust in sugarbeet. Crop Protection, 111; 6-16.