Aarhus Universitets segl

Bisygdomskursus

Uddannelse til kyndig biavler

Hvis du ønsker at blive uddannet som kyndig biavler skal du gennemføre et bisygdomskursus. Kurset består af en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske del foregår over 3 dage og afholdes af Aarhus Universitet. 

Kursusdato 

Vi har valgt at afholde to bisygdomskurser i 2024. Kurserne afholdes med fysisk fremmøde på AU Flakkebjerg v. Slagelse.

  • 29. maj til 31. maj 2024
  • 28. august til 30. august 2024.

Tidsplan (gældende for begge kurser)

Onsdag kl. 10.00 til ca. 17.00
Torsdag kl. 8.30 til ca. 17.00
Fredag kl. 8.30 til ca. 13.30

Dokumentation 

For at deltage i kurset skal du dokumentere, at du har haft bier i mindst tre år. Det kan du gøre ved indsende  en sundhedsattest eller ved at biavlerforeningen dokumenterer, at du har været medlem i mindst tre år. Dokumentationen sendes til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk eller uploades ved tilmelding. 

Pris

Selve kurset er gratis, men hvis du ønsker forplejning vil der være en egenbetaling.

Forplejningen koster 700 kr. og indeholder:

  • 3 x morgenmad med kaffe/the
  • 3 x frokost – varm ret inkl. drikkelse
  • 2 x kage og kaffe/the.

Hotel

Overnatning skal du selv betale samt booke. Vi kan anbefale

Kursusadresse (gældende for begge kurser)

AU Flakkebjerg
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse

Tilmelding

Hvis du ønsker at vi kontakter dig, når datoerne er fastlagt og tilmelding er mulig, kan du sende en mail til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk så skriver vi dig op på vores venteliste.

Kursusmateriale

Klik her for at hente kursusmateriale

www.bisygdom.dk

Præsentationer til lørdag den 4. februar 2023:

Ondartet bipest

Europæisk bipest

Ondartet bipest i bigården - diagnose i bigården

Smittespredning hos bier

Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel og Nosemasyge

Del 1 - Den lille stadebille 

Kort video med lille stadebille

Præsentationer til lørdag den 11. marts 2023:

Lov om biavl

Varroamider

3 virus uden varroa

Varroasyge

Del 2 - Tropilaelapsmider og Trakeémider

Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Pdf-filer af præsentationer

Link til lov om biavl

Ondartet bipest

Ondartet bipest. Diagnose i bigården

Europæisk bipest

Smittespredning hos bier. Hvad bør I gøre for at hindre smittespredning?

Svampesygdomme. Stenyngel, Kalkyngel, Nosemasyge

Varroamider

Virus og honningbier

1. del af nye skadegørere, slides omkring den Lille Stadebille

2. del af nye skadegørere, slides omkring Tropilaelaps- og trakémider

Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier

Link til Lov om biavl, bekendtgørelserne om skadegørere, renavlsstationer, brune bier og flytning af bier


Retur til www.biforskning.dk