Aarhus Universitets segl

Jordfysik og Hydropedologi

Jorden er livets grundlag og spiller en afgørende rolle for fødevareforsyning, miljøbeskyttelse og klimaændringer.

Dyrkningsjorden er dog under stærk pres som følge af erosion, jordpakning, tab af jordens kulstof og udbygning af infrastruktur. Jorden – klodens skrøbelige, tynde skorpe – er kompleks og stadig ikke forstået til fulde, men videnskabelig forskning i vores sektion bidrager til øget indsigt i jordens betydning for vores liv på kloden.

Sektionens formål er at tilvejebringe en grundlæggende jordfysisk/-kemisk og -hydrologisk procesforståelse samt opnå kvantitativ indsigt i jordegenskabernes rumlige udbredelse på lokal, regional og national skala. Vi ønsker at identificere dyrkningsmetoder, der er bæredygtige i relation til bevarelse af jordkvaliteten, og som minimerer uhensigtsmæssig påvirkning af det omgivende miljø.

Sekretær: Karina Rysholt Christensen, e-mail: kch@agro.au.dk, mobil: 4071 1132

Forskningsområder

Kontakt