Aarhus Universitets segl

Klima og Vand

Sektionen har som formål at fremskaffe viden om hvordan landbrugets klimabelastning kan reduceres samtidigt med at landbrugsproduktionen tilpasses ændrede klimabetingelser og der tages hensyn til sikring af produktionens bæredygtighed i øvrigt.

Vi fokuserer på landbrugets udledninger af metan og lattergas, jordens kulstofbalance og udnyttelse af vandressourcen. Vi ser på muligheder for at øge landbrugets produktion af biomasse til energi og andre formål samtidig med at fødevareproduktionen opretholdes.

Vigtige elementer i analyserne er de meget forskellige muligheder, som geografiske bestemte forskelle i naturgrundlaget giver for udnyttelse af naturressourcerne og for anvendelse af dyrkningsteknologier. Udnyttelse af langvarige forsøg, matematiske modeller, geografiske informationssystemer og web-baserede databaser er centrale i arbejdet.

Sekretær: Friederike Malisch-Johnigk, e-mail: malisch-johnigk@agro.au.dk, mobil: 9351 7753

C-TOOL: A simple tool for simulation of soil carbon turnover - technical report by Arezoo Taghizadeh-Toosi, October 2015

Forskningsområder