Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

20.10.2020 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Brug af flere omics i plante genetik – er det nøglen til at forstå hvordan rødder kan brødføde verden?

I løbet af sit ph.d.-studium har Pernille Bjarup Hansen forsket den underliggende genetik i rodudvikling hos vigtige fodergræsser og byg. Hurtigvoksende og dybere rødder hjælper planten med at overleve perioder med tørke. Planten reagerer på stress såsom tørke ved at ændre de aktive gener gennem forskellige mekanismer, såsom epigenetiske…

Foto: Kourosh Hooshmand

16.10.2020 | Forskning

Ph.d.-forsvar: Avanceret massespetrometri forklarer hvordan planterødder og mikroorganismer interagerer med hinanden

I løbet af sit PhD projekt arbejdede Kourosh Hooshmand med avancerede massespektrometri-baserede teknikker til at belyse den molekylære mekanisme, der ligger til grund for komplekse treparts interaktioner mellem planter-nyttige mikroorganismer-skadelige mikroorganismer; - treparts interaktioner der bidrager til indirekte planteforsvar. Kourosh…

06.10.2020 | Kvæg

Forlænget laktation: Hvilke køer er egnede?

En bevidst udsættelse af koens første inseminering efter kælvning giver en forlænget laktation. Men ikke alle køer klarer en forlænget laktation lige godt. Et nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet undersøger muligheden for på forhånd at udpege egnede og uegnede køer.

Foto: Novo Nordisk Fonden logo

05.10.2020 | Bevilling

Nyt stort projekt om landbrugsproduktion og biodiversitet

AU-forskere modtager samlet 60 mio. kroner til et nyt 6-årigt center kaldet SustainScapes. Centeret skal finde forskningsbaserede løsninger på, hvordan biodiversitet kan fremtidssikres i et omskifteligt klima og i en verden med et stadigt stigende ressourcebehov. Det er Novo Nordisk Fonden, der giver bevillingen som en del af ”Novo Nordisk…

Der er potentiale i blandede landbrug. Foto: ICROFS

01.10.2020 | Nyhed

Landbrug med blandet produktion har mange fordele

I et nyt stort EU-projekt skal forskere fra blandt andet Aarhus Universitet udforske forskellige typer blandede landbrugssystemer, inkl. skovlandbrug, ud fra antagelsen om, at den måde at dyrke landbrug på rummer mange fordele. Både når det gælder bæredygtighed generelt, modstandsdygtighed over for klimaforandringer, bedre udnyttelse af…

Foto: Colourbox

30.09.2020 | Forskning

Planter kan reducere udledning af lattergas fra oversvømmede græsarealer

Udledning af lattergas stiger markant, når græsarealer oversvømmes gentagne gange, det viser ny forskning fra Soil Biology Group ved Wageningen University og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Forskerne har fundet ud af, at visse plantearter kan hjælpe med at begrænse øget udledning fra oversvømmede græsarealer.

Foto: Colourbox

30.09.2020 | Forskning

Klimaforandringers betydning for produktiviteten og vandforbruget på Verdens marker

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har sammen med forskere fra Kina og Japan undersøgt, hvor effektivt afgrøder verden rundt udnytter vand som ressource til øget produktivitet og lavere miljømæssig påvirkning i en fremtid påvirket af klimaforandringer.

Foto: AU Flakkebjerg

30.09.2020 | Forskning

Anti-resistens strategier er vigtige i fremtidens bekæmpelse af Septoria

Fungicidresistens i Septoria i vinterhvede breder sig i Europa, og forskere fra Aarhus Universitet har fundet et mønster i spredningen ved at undersøge prøver fra forskellige nordeuropæiske lande. Prøver fra Danmark og Sverige viser, at der igennem de seneste cirka 10 år har været en stor stigning i resistens mod de mest gængse fungicider.

29.09.2020 | DCA

Seminar om bioøkonomi foregår online og deltagelse er gratis

Præsentation af resultater og erfaringer fra 11 pionerprojekter under Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi. Seminaret er omlagt til et online arrangement, og deltagelse er nu gratis. Læs hele programmet her.

Foto: Ingeborg Frøsig Pedersen

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Når den grønne løsning er brun

I løbet af sit ph.d.-studium har Ingeborg Frøsig Pedersen forsket i de mekanismer, der påvirker plantetilgængeligheden af fosfor i kvæggylle ved dyrkning af majs.

Viser resultater 1 til 10 ud af 353

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste