Aarhus Universitets segl

Symposium 2011

DanSeeds 5. symposium blev indledt med en aftensession mandag den 7. marts 2011 på Kobæk Strand Konferencecenter. Her præsenterede repræsentanter fra branchen aktuelt nyt, og der var mulighed for at fremlægge status fra temagrupper.

Tirsdag den 8. marts blev der givet en række indlæg, som spændte fra basal forskning omkring modellering af frø til præsentation af en nyopstartet virksomhed, som udvikler trådløse sensorer til monitering af temperatur og luftfugtighed under tørringsprocessen i korn og frø. I alt deltog 54 personer i DanSeed symposiet 2011.

Der er herunder mulighed for at se præsentationerne fra de enkelte foredrag. Bemærk venligst, at nogle af filerne kan være store og derfor tidskrævende at downloade.

 

Mandag den 7. marts 2011

Præsentation af den seneste udvikling i korn- og bælgsædsbranchen og et bud på fremtiden
Fritz Hansen, Sammenslutningen af Danske Sortsejere

Aktuelt nyt fra græs- og havefrøbranchen

Status for illegal import af frø til EU

 

 

Nils Elmegaard, Brancheudvalget for Frø

 

Præsentation af den seneste udvikling i skovfrøbranchen og et bud på fremtiden
Henrik Gade Knudsen, Naturstyrelsen Nordsjælland

Aktuelt nyt fra temagrupper

Frøteknologi ved Toni Keil

 

 

Tirsdag den 8. marts 2011

Barrierer for fremtidig sortsudvikling (English session)

Obstacles for future plant breeding and plant variety protection in Europe
Szonja Csorgo, European Seed Association (ESA)
Future development from the perspective of Danish plant breeding companies
Rasmus Hjortshøj, Sejet Planteforædling
Availability of seed in Sahel – the effect of seed transmitted endophytes in Sorghum (Durra)
Ole Søgaard Lund, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

Frøteknologi til lagerovervågning og kvalitetsbestemmelse

NIR baseret prediktering af kvalitet, vandindhold og frøstørrelse i enkeltfrø af nordmannsgran
Martin Jensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
A novel acoustic sensor approach to classify seeds based on sound absorption spectra
Vicent Gasso-Tortajada, Department of Biosystems Engineering, Aarhus University
Control of seed-borne pathogens using a saponin-rich plant extract
Ole Søgaard Lund, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Skadedyr i korn- og frølagre
Lise Stengård Hansen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Trådløse sensorer til lager- og procesovervågning
Margrethe Høstgaard, WEBStech ApS
Computer modeling of seed germination
Gerhard Leubner, Institute for Biology II, Botany / Plant Physiology
Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany
Modeling of Biological Geometries – seed variations
Torben Brøchner, Department of Biosystems Engineering, Aarhus University
BoMill single kernel sorting system
Henrik Andrén, BoMill AB
Analysis of the Cleaning Process in the Indented Cylinder using Computer Vision
Ole Thomsen Buus, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

 

Frøsundhed

Kortlægning af gener i sortssamlinger ved association scanning af hele genomer
Søren K. Rasmussen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
NIR til bestemmelse af frøkvalitet i spinat
Merete Halkjær Olesen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Spiringsundersøgelser i dansk blåbær
Martin Jensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet