Aarhus Universitets segl

DanSeed Symposium 2019

DanSeed Symposium 2019 blev afholdt den 18. og 19. marts på Kobæk Strand Konferencecenter.

Symposiet indledtes med to indlæg ved henholdsvis Thor Gunnar Kofoed, New breeding technologies – in a Danish perspective, og via videolink til DG SANTE, Bruxelles, An update on regulatory aspects of genome editing. Efter middagen fulgte korte indlæg om status inden for produktion og forarbejdning af frø og udsæd. Den 19. marts omhandlede programmet om formiddagen emner om rammebetingelser for frø og udsæd, samt plantesundhed og plantebeskyttelse. Eftermiddagens program indledtes med et indlæg af invited speaker Professor Alan G. Taylor, Cornell University,  med titlen Seed treatments for improved tolerance to biotic and abiotic stress, efterfulgt af indlæg om frøteknologi samt bier og bestøvning.

Præsentationerne kan ses herunder.

Programmet i pdf-format.


Mandag den 18. marts 2019

17:00 New breeding technologies – in a Danish perspective
Thor Gunnar Kofoed, Landbrug og Fødevarer
17:15 An update on regulatory aspects of genome editing
Chantal Bruetschy, Head of Unit "Biotechnology", DG SANTE
(by video conference)
18:30 Fællesspisning
20:00 Velkomst
Christian Andreasen, Formand for DanSeed, Københavns Universitet

Status i korn- og frøbranchen

20:05 Aktuelt nyt fra korn- og bælgsædsbranchen
Birger Eriksen, Danske Sortsejere
20:20 Aktuelt nyt fra græs- og kløverfrø, havefrø og roefrø
Nils Elmegaard, Dansk Frø
20:35 Aktuelt nyt fra træ- og skovfrøbranchen
Louise Persson, Naturstyrelsen
20:50 TystofteFonden
Gerhard Deneken, TystofteFonden
21:05 Kursus i planteforædling
Anna-Catharina Röper, Teknologisk Institut
21:30 Social sammenkomst
Tirsdag den 19. marts 2019
Rammebetingelser
08:30 EU-domstolens afgørelsen om mutagenese-teknikker
Morten Storgaard, Landbrugsstyrelsen
09:00 Vision for økologisk planteforædling
Per Kølster, Økologisk Landsforening
09:20 Ændringer med ny økologiforordning
Malene Kjer Andersen, Landbrugsstyrelsen
09:40 Patenter i planter
Jakob Lohmann, Plougmann Vingtoft
Plantesundhed og plantebeskyttelse
10:45 Dansk Skadegørerstatus
May Birkemose, Landbrugsstyrelsen
11:05 En mere risikobaseret plantesundhedskontrol og nye krav til operatører og plantepas
Merete Buus, Landbrugsstyrelsen
11:25 Bedre frøkvalitet - nye teknikker til detektion af planteskadegørere og ”andre frø”?
Birte Boelt, Aarhus Universitet
Seed Technology
13:00 Seed treatments for improved tolerance to biotic and abiotic stress
Alan Taylor, Cornell University
14:00 Horsch SingularSystem énkornssåning til korn, raps og ærter
Arne Gejl, Stroco-Agro
Bier og bestøvning
14:50 Honningbier – hvordan optimeres bestøvningen?
Per Kryger, Aarhus Universitet
15:10 Optimering af forholdene for bestøvere og andre nyttedyr på bedriften
Vibeke Langer, Københavns Universitet
15:30 Pollination of red clover for seed production
Shuxuan Jing, Aarhus Universitet
15:45 Evaluering
Birte Boelt, Næstformand i DanSeed, Aarhus Universitet