Aarhus Universitets segl

Symposium 2010

DanSeeds 4. symposium blev afholdt den 8. og 9. marts 2010 på Kobæk Strand Konferencecenter.

Symposiet blev indledt med en konferencemiddag efterfulgt af en aftensession. Den følgende dag var opdelt i 6 sessioner, hvoraf de 2 sessioner blev holdt på engelsk med inviterede udenlandske foredragsholdere.

Der er herunder mulighed for at se præsentationerne fra de enkelte foredrag. Bemærk venligst, at nogle af filerne kan være store og derfor tidskrævende at downloade.

Mandag den 8. marts 2010

Dansk frøproduktion nu og i fremtiden

Præsentation af den seneste udvikling i græs- og havefrøbranchen og et bud på fremtiden
Thor Gunnar Kofoed, Brancheudvalget for Frø

Præsentation af den seneste udvikling i korn- og bælgsædsbranchen og et bud på fremtiden
Kurt Hjortsholm, Sejet Planteforædling

Præsentation af den seneste udvikling i skovfrøbranchen og et bud på fremtiden
Henrik Gade Knudsen, Skov- og Naturstyrelsen, Øresund
Økologisk udsæd nu og i fremtiden
Bent J. Nielsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Tirsdag den 9. marts 2010

Analyser og kontrol
Velkomst
Birte Boelt, Formand for DanSeed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Er der en fremtid for laboratorier for planteanalyser? Kontrol versus vidensopbygning
Ulla Blicher-Mathiesen, Plantedirektoratet
Kvalitetsanalyser fra såning til salg
Birte Boelt, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Genressourcer og deres anvendelse
Hvad gøres for at få genmaterialet fra NordGen markedsført og brugt
Morten Rasmussen, NordGen
Genressoursernes anvendelse i danske skove
Lars Graudal, Skov og Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Plant conservation (English session)
Plant conservation for the next decade
Hugh W. Pritchard, Royal Botanic Gardens, Kew, UK
Genetic drift of cryopreservated seed and buds
Brian Grout, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen
Frøteknologi
Billedbehandling til analyse af frøsundhed i spinat
Merete Halkjær Olesen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Avanceret billedanalyse af frø i bevægelse
Ole Thomsen Buus, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

I præsentationen er der indlagt seks videoklip. Videoklippene kan ses her.

Sortering af frø med vision-kamera
Leif Thomsen, RoBoTool A/S
Seed biology (English session)
Important factors for the success of seed storage
Hugh W. Pritchard, Royal Botanic Gardens, Kew, UK
Control of weed seed germination by smoke-water and smoke-derived butenolide
Jan Kepczynski, Szczecin University, Poland
Igangværende projekter
Gødningskoncentrationens betydning for frøproduktion og frøkvalitet hos gerbera
Andrius Kemezys, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Høsttidspunktets betydning for frøkvalitet i lupin
Søren Thorndal Jørgensen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Foreløbige resultater med vestafrikansk frøbehandling
Ole Søgaard Lund, Danish Seed Health Centre, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Opsamling og evaluering
Christian Andreasen, Næstformand i DanSeed, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet