Aarhus Universitets segl

DanSeed Symposium 2023

Program: DanSeed Symposium 2023

Mandag den 6. marts 2023

18:00 - 19:30

Fællesspisning

19:30 - 19:35

Velkomst

Christian Andreasen, Formand i DanSeed, Københavns Universitet

Status i korn- og frøbranchen

 

19:35 - 19:55

Aktuelt nyt fra korn- og bælgsædsbranchen

Birger Eriksen, Danske Sortsejere

19:55 - 20:15

Aktuelt nyt fra græs- og kløverfrø, havefrø og roefrø

Nils Elmegaard, Dansk Frø

20:15 - 20:35

Aktuelt nyt fra træ- og skovfrøbranchen

Louise Persson, Naturstyrelsen

20:35 – 20:50

Automatiseret sædekornsanalyse

Martin Himmelboe, Aarhus Universitet

21:00

Social sammenkomst

Tirsdag den 7. marts 2023

07:30 - 08:30

Morgenmad

Rammebetingelser

08:30 - 08:45

PRM/NGT: EU-Kommissionens revision af EU-reguleringen af handel med frø og planteformeringsmateriale samt nye forædlingsteknikker

Lars Landbo, Landbrugsstyrelsen

08:45 - 09:05

TRACES: EU system som benyttes ved import og eksport

May Birkemose/Ulla Thybo, Landbrugsstyrelsen

09:05 - 09:25

Plantepaskrav og operatørkompetencer

May Birkemose, Landbrugsstyrelsen

09:25 - 10:15

Latest developments at the CPVO and outcome of the CPVO/EUIPO study

Dirk Theobald, Senior Advisor, CPVO

Spørgsmål og afrunding

10:15 - 10:45

Kaffepause / coffee break

Fænotypning

10:45 - 11:10

Hurtige og ikke-destruktive mark-fænotypningsmetoder – hvad har vi lært af otte års udviklingsarbejde med forædlerne?

Jesper Svensgaard, Københavns Universitet

11:10 - 11:35

Mark-fænotyping med autonom robot og forskellige sensorer

René Gislum, Aarhus Universitet

11:35 - 12:00

ISTA-frøprojekter - antalsbestemmelse og insekter

Birte Boelt, Aarhus Universitet

12:00 - 13:00

Frokost / Lunch

Seed enhancement treatments

13:00 - 13:45

State of the art in seed enhancement treatments

Henry Bruggink, Senior Research Technology Specialist, Incotec

13:45 - 14:05

Stimulation of seed germination at suboptimal temperatures and drought by beneficial bacteria

Thomas G. Roitsch, Københavns Universitet

14:05 - 14:30

Kaffepause / coffee break

Grøn omstilling og klimatilpasning

14:30 - 14:50

Fremtidens frøforsyning til robuste skove med høj diversitet – en international koordineret indsats

Erik Dahl Kjær Geoscience, Københavns Universitet

14:50 - 15:05

Laser-ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder

Christian Andreasen, Københavns Universitet

15:05 - 15.25

Moisture isotherm modeling and storage behavior of seeds of contrasting species

Shabnam Rezaei, Aarhus Universitet

15:25 - 15:30

Evaluering
Birte Boelt, Næstformand for DanSeed, Aarhus Universitet