Aarhus Universitets segl

Symposium 2016

DanSeed's 10. symposium blev afholdt den 14. og 15. marts 2016 på Kobæk Strand Konferencecenter.

Der var i alt 49 deltagere til dette års DanSeed Symposium. Deltagerne repræsenterede de danske frø- og forædlingsvirksomheder, brancheforeninger, myndigheder, rådgivning og forskning. Traditionen tro startede symposiet med status fra frøbranchens partnere mandag aften, og den nye sammenslutning ”Dansk Frø” blev præsenteret. Om tirsdagen var der inviteret to hovedtalere, nemlig Mulualem Tigabu fra SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som holdt et indlæg om NIR til kvalitetsvurdering i træfrø, og Katarzyna Kuligowska fra Københavns Universitet, der holdt et indlæg om bestøvningsbiologi. Endvidere var der en række indlæg fra studerende og medarbejdere ved Københavns og Aarhus Universitet, NaturErhvervstyrelsen og virksomheder inden for frøområdet. Du finder præsentationerne nedenfor.

Det endelige program som pdf.

 

Mandag den 14. marts 2016

18:30 - 20:00

Fællesspisning

20:00 - 20:05

Velkomst
Birte Boelt, Formand for DanSeed, Aarhus Universitet

Status i korn- og frøbranchen

 

20:05 - 20:20

Aktuelt nyt fra korn- og bælgsædsbranchen
Birger Eriksen, Sammenslutningen af Danske Sortsejere

20:20 - 20:35

Toppen er nået, hvad så med frøforskningen?
Thor Gunnar Kofoed, Brancheudvalget for Frø

20:35 - 20:50

Aktuelt nyt fra træ- og skovfrøbranchen
Henrik Gade Knudsen, Naturstyrelsen

20:50 - 21:15

Dansk Frø
Nils Elmegaard, Brancheudvalget for Frø
Henning van Veldhuizen, Formand for Havefrøsektionen, Dansk Frø

21:30

Social sammenkomst

Tirsdag den 15. marts 2016

07:30 - 08:30

Morgenmad

Framework Conditions

08:30 - 09:15

Status for den fremtidige EU-lovgivning om planteformerings-materiale
Merete Buus, NaturErhvervstyrelsen

09:15 - 09:35

Fremtidens IP-beskyttelse inden for planter: UPOV eller patenter?
Birger Eriksen, Sammenslutningen af Danske Sortsejere

09:35 - 09:55

Gennemførelse af Barroso direktivet i Danmark
Kim Holm Boesen, NaturErhvervstyrelsen

09:55 - 10:15

New breeding technologies
Rasmus Hjortshøj, Sejet Planteforædling

10:15 - 10:45

Kaffepause / coffee break

Seed Technology

10:45 - 11:15

The application of NIR for quality assessment in tree seeds
Invited speaker: Mulualem Tigabu, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

11:15 - 11:35

Applikationer af multispektral billedanalyse i hvede, byg, ris, majs og spinat
Jens Michael Carstensen, Videometer A/S

11:35 - 11:55

Discussion: Where can new technologies be used – and how?
Moderator: René Gislum, Aarhus Universitet

12:00 - 13:00

Frokost / Lunch

Pollination Biology

13:00 - 13:45

Pollination biology
Invited speaker: Katarzyna Kuligowska, Københavns Universitet

13:45 - 14:05

Pollination of strawberries
Torben Toldam-Andersen, Københavns Universitet

14:05 - 14:35

Kaffepause / coffee break

Igangværende projekter

14:35 - 14:50

COBRA: Et EU-projekt om heterogene sorter
Johannes Ravn Jørgensen, Aarhus Universitet

14:50 - 15:05

Verticillium i spinat
Lise C. Deleuran, Aarhus Universitet & Barthold Feidenhans’l, SEGES

15:05 - 15:20

Jordens frøbeholdning
Hans Arne Jensen

15:20 - 15:35

Gold hejres spiring og etablering
Jeppe Berner Hansen, Københavns Universitet

15:35 - 15:45

Evaluering
Christian Andreasen, Næstformand i DanSeed, Københavns Universitet