Aarhus Universitets segl

Symposium 2012

DanSeeds 6. symposium blev afholdt på Kobæk Strand Konferencecenter den 5. og 6. marts 2012.

Første dag blev indledt med middag og en kort aftensession vedrørende "Status i korn- og frøbranchen". Anden dag var der en række spændende indlæg bl.a. vedrørende ’rammebetingelser for handel med frø’ og ’frøbiologi og ny teknologi’. I sidstnævnte tema var Professor Kent Bradford, Seed Biotechnology Center, UC Davis, Californien inviteret til at holde to indlæg.

Nedenfor er der mulighed for at se de fleste af præsentationerne i pdf-format.

Mandag den 5. marts 2012

18:30 Fællesspisning
20:00

Velkomst

Birte Boelt, Formand for DanSeed, Aarhus Universitet

Status i korn- og frøbranchen
20:05

Præsentation af den seneste udvikling i korn- og bælgsædsbranchen og et bud på fremtiden

Fritz Hansen, Sammenslutningen af Danske Sortsejere

 

20:20 Aktuelt nyt fra græs- og havefrøbranchen
Status for illegal import af frø til EU

Nils Elmegaard, Brancheudvalget for Frø

 

20:35 Præsentation af den seneste udvikling inden for bælgsæd
Søren Thorndal Jørgensen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

20:50 Aktuelt nyt – ordet er frit
21:00 Social sammenkomst


Tirsdag den 6. marts 2012

07:30 Morgenmad
Rammebetingelser for handel med frø
08:30 Certificering af frø under den kommende EU-frølov
Merete Buus, NaturErhvervstyrelsen

 

09:15 Rammebetingelser for udvikling inden for sorter og patenter
Gerhard Deneken, Afdeling for Sortsafprøvning, NaturErhvervstyrelsen

 

09:35 140 års udvikling med frølaboratoriet
Hans Arne Jensen

 

09:55 Afrunding af emnet
10:00 Kaffepause / coffee break
Frøbiologi og ny teknologi
10:30 Seed Drying Methods and Seed Quality
Kent Bradford, Seed Biotechnology Center, UC Davis, Californien

 

11:00 Imaging seed quality – techniques and results
Jens Michael Carstensen, Videometer A/S
11:20 Non-destructive techniques in seed quality determination
Merete Halkjær Olesen, Science & Technology, Aarhus Universitet

 

11:40 Discussion
12:00 Frokost / Lunch
13:00 Environmental and Hormonal Signaling in Seed Dormancy
Kent Bradford, Seed Biotechnology Center, UC Davis, Californien

 

13:30 Germination and how to estimate it: not a trivial task
Jens Streibig, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

13:50 Image processing and artificial intelligence techniques for analysis of the seed sorting process
Ole Thomsen Buus, Science & Technology, Aarhus Universitet
14:10 Metallothioneins: New insights into Zn storage in barley grains
Josefine Nymark Hegelund, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

14:30 Kaffepause / coffee break
Igangværende projekter
15:00 Variation in tocopherol content of European barley varieties assessed by genome-wide association scan
Søren K. Rasmussen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
15:20 Seed treatment of Sorghum with plant extract
Ole Søgaard Lund, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
15:40

Evaluation

Christian Andreasen, Næstformand i DanSeed, Københavns Universitet