Aarhus Universitets segl

Symposium 2018

DanSeed Symposium 2018 blev afholdt den 12. og 13. marts på Kobæk Strand Konferencecenter.

Symposiet indledtes med en fælles middag, hvorefter der var en aftensession med korte indlæg om status inden for produktion og forarbejdning af frø og udsæd. Den 13. marts omhandlede programmet emner om rammebetingelser for frø og udsæd samt indlæg vedrørende igangværende aktiviteter.

Præsentationerne kan ses herunder.

Programmet i pdf-format.

Mandag den 12. marts 2018

18:30Fællesspisning
20:00

Velkomst
Birte Boelt, Formand for DanSeed, Aarhus Universitet
Status i korn- og frøbranchen
20:05

Aktuelt nyt fra korn- og bælgsædsbranchen
Birger Eriksen, Danske Sortsejere
20:20

Aktuelt nyt fra græs- og kløverfrø, havefrø og roefrø
Nils Elmegaard, Dansk Frø
20:35

Aktuelt nyt fra træ- og skovfrøbranchen
Louise Persson, Naturstyrelsen
20:50

Holdninger til nye planteforædlingsteknikker - hvad er de værdimæssige udfordringer
Christian Gamborg, Københavns Universitet
21:30Social sammenkomst


Tirsdag den 13. marts 2018

Framework conditions and new technologies
08:30The status of GMO and precision breeding (New Plant Breeding Techniques (NPBT)

Lars Landbo, Landbrugsstyrelsen

09:00

Principles concerning plant breeding techniques and patents
Eric Gall, Deputy Director, Policy Manager, IFOAM EU
09:20

Fokus og udfordringer i forædling og de nye teknikker
Signe Værbak, Graff Breeding
09:40

Fokus og udfordringer i forædling og de nye teknikker
Christian Sig Jensen, DLF
Plantesundhed og plantebeskyttelse
10:45

Plantesundhedsforordningen
Merete Buus, Landbrugsstyrelsen
11:05

Mulige konsekvenser af Brexit
Kristine Bech Klindt, Landbrugsstyrelsen
11:25

Pesticidernes fremtid i EU/Danmark og deres alternativer
Vibeke Møller, Miljøstyrelsen
Seed quality
13:00


Seed longevity and seed quality: how understanding the basis of seed longevity can help us extend the quality of seeds
Fiona Hay, Aarhus Universitet
Skadegørere og deres bekæmpelse
14:15

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen
Barthold Feidenhans'l, SEGES
14:35


Udnyttelse af mejetærskerens udstødningsgas til bekæmpelse af ukrudt
Jakob Antonissen Jensen & Klaus Jakobsen, Københavns Universitet
Præsentationen vil være tilgængelig, når resultaterne er publiceret.
14:55


Weed seed shattering during the growing season
Zahra Bitarafan, Københavns Universitet
Præsentationen vil være tilgængelig, når resultaterne er publiceret.
15:15

Evaluering
Christian Andreasen, Næstformand i DanSeed, Københavns Universitet