Aarhus Universitets segl

Symposium 2015

DanSeeds 9. symposium blev afholdt på Kobæk Strand Konferencecenter den 9. og 10 marts 2015.

Der var 51 deltagere til dette års DanSeed Symposium. Deltagerne repræsenterede de danske frø- og forædlingsvirksomheder, brancheforeninger, myndigheder, rådgivning og forskning. Traditionen tro startede symposiet med status fra frøbranchens partnere mandag aften. Tirsdagens udenlandske gæstetaler var Steven P. C. Groot, Wageningen University and Research Centre i Holland, som holdt to indlæg omkring ethanolproduktion som tidlig indikator for vigour samt betydningen af ilt under lagring af frø. Endvidere var der en række indlæg fra studerende og medarbejdere ved Københavns og Aarhus Universitet, NaturErhvervstyrelsen og virksomheder inden for frøområdet. Du finder præsentationerne nedenfor.

Det endelige program som pdf.


Mandag 9. marts 2015

18:30 - 20:00          

Fællesspisning

20:00 - 20:05

Velkomst
Christian Andreasen, Formand for DanSeed, Københavns Universitet                

Status i korn- og frøbranchen

20:05 - 20:20

Aktuelt nyt fra korn- og bælgsædsbranchen
Tema: Nagoya-protokollen
Birger Eriksen, Sammenslutningen af Danske Sortsejere

20:20 - 20:35

Aktuelt nyt fra græs- og havefrøbranchen
Tema: Hvad bidrager forskningen med?
Thor Gunnar Kofoed, Brancheudvalget for Frø

20:35 - 20:50

Aktuelt nyt fra træ- og skovfrøbranchen
Morten Krogh, HedeDanmark

20:50 - 21:15

Status for sortsafprøvningen i Danmark
Thor Gunnar Kofoed, Tystoftefonden

21:30

Social sammenkomst

 Tirsdag den 10. marts 2015

07:30 - 08:30

Morgenmad

Framework Conditions

08:30 - 09:00

Status for den fremtidige EU-lovgivning om planteformerings-materiale
Merete Buus, NaturErhvervstyrelsen

09:00 - 09:20

Certificering af skovfrø fra Georgien
Morten Krogh, HedeDanmark

09:20 - 09:40

Plant pathogenic fungi on Nordmann fir seeds
Iben Margrete Thomsen, Københavns Universitet, og Venche Talgø, Bioforsk

09:45 - 10:15

Kaffepause / coffee break

Seed Development, Vigour and Germination

10:15 - 10:45

Ethanol production and degradation – an early indicator for seed vigour loss
Steven P. C. Groot, Wageningen University and Research Centre

10:45 - 11:05

Determination of germination capacity of malting barley (Hordeum vulgare L.) by single-seed respiration measurement based on novel oxygen-sensing technology
Michael Erlang-Nielsen & Johannes Ravn Jørgensen, Aarhus Universitet

11:05 - 11:25

Pre-soaking seed with nitric oxide and gibberellin and spraying ABA during grain filling enhances cold tolerance of offspring’s seedlings in wheat
Xiangnan Li & Fulai Liu, Københavns Universitet

11:25 - 11:45

Factors affecting floret fertility in perennial ryegrass
Simon Abel & Birte Boelt, Aarhus Universitet

12:00 - 13:00

Frokost / Lunch

Seed Quality, Analysis and Sorting

13:00 - 13:30

Challenges in self-adjusting gravity tables
Michael Adsetts Edberg Hansen, Videometer A/S

13:30 - 13:50

Multispectral image analysis in the germination laboratory
Merete Halkjær Olesen, Aarhus Universitet

13:50 - 14:10

Varietal identification of tomato – a perspective from multispectral imaging
Santosh Shrestha & Lise C. Deleuran, Aarhus Universitet

14:15 - 14:45

Kaffepause / coffee break

Propagation, Seed Storage and Germination

14:45 - 15:15

 

The role of oxygen in seed storage
Steven P. C. Groot, Wageningen University and Research Centre

15:15 - 15:35

 

The relation between oxygen partial pressure and germination behaviour of twelve weed species and eight crops
Muhammad Yasin & Chr. Andreasen, Københavns Universitet

15:35 - 15:55

Vegetative propagation of sugar cane for biomass production
Bjarne B. Pedersen, Ellegaard A/S, Anne Merete Rask & Chr. Andreasen, Københavns Universitet

15:55 - 16:10

Evaluation
Birte Boelt, Næstformand i DanSeed, Aarhus Universitet