Aarhus Universitets segl

DanSeed Symposium 2024

Program: DanSeed Symposium 2024

Tirsdag den 27. februar 2024

18:00 - 19:30

Fællesspisning

19:30 - 19:35

Velkomst

Birte Boelt, Formand i DanSeed, Aarhus Universitet

Status i korn- og frøbranchen

 

19:35 - 19:55

Nyt fra korn- og bælgsædsbranchen

Birger Eriksen, Danske Sortsejere

19:55 - 20:15

Nyt fra græs- og kløverfrø, havefrø og roefrø

Nils Elmegaard, Dansk Frø

20:15 - 20:45

Mikrobiel frøbejdse til danske landmænd

Zahra Salimi, Bioomix

21:00

Social sammenkomst

Onsdag den 28. februar 2024

07:30 - 08:30

Morgenmad

Rammebetingelser

08:30 - 08:55

PRM: EU-Kommissionens revision af EU-reguleringen af handel med frø og planteformeringsmateriale

Amanda Blichert Christensen, Landbrugsstyrelsen

08:55 - 09:20

VsCU Sustainability i afprøvning

Gerhard Deneken, Tystoftefonden

09:20 - 09:55

Patenter, sortsbeskyttelse og IP-rettigheder

Rasmus Hjortshøj, Sejet Planteforædling

Spørgsmål og afrunding

10:00 - 10:30

Kaffepause / coffee break

Rammebetingelser – nye forædlingsteknikker

10:30 - 10:55

ReTraQue - tools for new breeding technologies

Kirsten Jørgensen, Københavns Universitet

10:55 - 11:20

Opdatering vedr. nye forædlingsteknikker

Morten Storgaard, Landbrugsstyrelsen

11:20 - 11:50

Shaping the future of EU agriculture: Early-career researchers at the forefront of the NGT revolution

GeneSprout Initiative (Online)

12:00 - 13:00

Frokost / Lunch

Impact of climate change

13:00 - 13:45

Impact of climate perturbations on seeds and seed quality

Christophe Bailly, Sorbonne Université, Paris

13:45 - 14:00

New crops in seed production

Jens-Olav Høst Hansen, Vikima Seed

14:00 - 14:15 Discussion

14:15 - 14:45

Kaffepause / coffee break

Seeds for biodiversity

14:45 - 15:15

The way of the seed from breeding to farmer at PH Petersen in Lundsgaard

Michaela Schlathölter, PH Petersen

15:15 - 15:40

Seed production of native species

Ivana P. Christensen, Nykilde Frø

15:40 - 15.50

Discussion

15:50 - 16:00

Evaluering/afslutning

Christian Andreasen, Næstformand for DanSeed, Københavns Universitet